Đèn Chùm Trang Trí

Đèn Chùm Trang Trí

Đèn Chùm Trang Trí

Đèn Chùm Trang Trí

Đèn Chùm Trang Trí
Đèn Chùm Trang Trí
CÔNG TY TNHH SX - TM - DV - CÔNG NGHỆ ĐIỆN THÁI BÌNH DƯƠNG
Hotline: 0974776053 - 0974776053
(0)
Đèn Chùm Trang Trí

Đèn Chùm pha lê A589-10+5B, A589-6B, A589-1, A589-2, A588-1, A583-2

Liên hệ
 • Đèn chùm pha lê: A589-10+5B, A589-6B, A589-1, A589-2, A588-1, A583-2
 • Kích thước: Ø1000×1000 mm, Ø800×1000 mm, Ø380×500 mm
 • Bóng led
 • Bảo hành 12 tháng
 • Thân đèn bằng hợp kim cao cấp chống rỉ, sơn tĩnh điện
 • Dây thả bằng thép bọc cách điện
 • Chóa đèn bằng pha lê thiết kế họa tiết

Đèn Chùm pha lê A597-8+4, A597-6, A588-1, A782-5

Liên hệ
 • Đèn Chùm pha lê A597-8+4, A597-6, A588-1, A782-5
 • Kích thước: Ø880x1000mm, Ø540×1000 mm
 • Bóng led
 • Bảo hành 12 tháng
 • Thân đèn bằng hợp kim cao cấp chống rỉ, sơn tĩnh điện
 • Dây thả bằng thép bọc cách điện
 • Chóa đèn bằng pha lê thiết kế họa tiết

Đèn Chùm pha lê A799-8, 8123-4, B123-6, B738-2+2

Liên hệ
 • Đèn chùm pha lê: A799-8, 8123-4, B123-6, B738-2+2
 • Kích thước:  Ø800×1000 mm, 390×240 mm, 280×250 mm
 • Bóng led
 • Bảo hành 12 tháng
 • Thân đèn bằng hợp kim cao cấp chống rỉ, sơn tĩnh điện
 • Dây thả bằng thép bọc cách điện
 • Chóa đèn bằng pha lê thiết kế họa tiết

Đèn chùm pha lê 99822/12+8, B99822/2, 99822-10

Liên hệ
 • Đèn chùm pha lê: 99822/12+8, B99822/2, 99822-10
 • Kích thước: Ø910×650 mm, Ø700×420 mm, 360x350x130 mm
 • Bóng led
 • Bảo hành 12 tháng
 • Thân đèn bằng hợp kim cao cấp chống rỉ, sơn tĩnh điện
 • Dây thả bằng thép bọc cách điện
 • Chóa đèn bằng pha lê thiết kế họa tiết

Đèn chùm pha lê 99813/12+8, B99835-2, 99813/9

Liên hệ
 • Đèn chùm pha lê: 99813/12+8, B99835-2, 99813/9
 • Kích thước: Ø900×650 mm, Ø800×450 mm, 100x340x160 mm
 • Bóng led
 • Bảo hành 12 tháng
 • Thân đèn bằng hợp kim cao cấp chống rỉ, sơn tĩnh điện
 • Dây thả bằng thép bọc cách điện
 • Chóa đèn bằng pha lê thiết kế họa tiết

Đèn chùm pha lê 99816/12+6, B99816/2, B99816/1

Liên hệ
 • Đèn chùm pha lê: 99816/12+6, B99816/2, B99816/1
 • Kích thước: Ø1070×650 mm, 300x130x210 mm, 150x130x210 mm
 • Bóng led
 • Bảo hành 12 tháng
 • Thân đèn bằng hợp kim cao cấp chống rỉ, sơn tĩnh điện
 • Dây thả bằng thép bọc cách điện
 • Chóa đèn bằng pha lê thiết kế họa tiết

Đèn chùm pha lê 99823-15, B99823/2, 99823-8

Liên hệ
 • Đèn chùm pha lê: 99823-15, B99823/2, 99823-8
 • Kích thước:  Ø950×550 mm, Ø710×420 mm, 360x350x130 mm
 • Bóng led
 • Bảo hành 12 tháng
 • Thân đèn bằng hợp kim cao cấp chống rỉ, sơn tĩnh điện
 • Dây thả bằng thép bọc cách điện
 • Chóa đèn bằng pha lê thiết kế họa tiết

Đèn chùm pha lê 58907-15, 58907-6

Liên hệ
 • Đèn chùm pha lê: 58907-15, 58907-6
 • Kích thước: Ø1000×800 mm, Ø600×600 mm
 • Bóng led
 • Bảo hành 12 tháng
 • Thân đèn bằng hợp kim cao cấp chống rỉ, sơn tĩnh điện
 • Dây thả bằng thép bọc cách điện
 • Chóa đèn bằng pha lê thiết kế họa tiết

Đèn chùm pha lê 58916-15, 58916-6

Liên hệ
 • Đèn chùm pha lê: 58916-15, 58916-6
 • Kích thước:   58916-15, 58916-6
 • Bóng led
 • Bảo hành 12 tháng
 • Thân đèn bằng hợp kim cao cấp chống rỉ, sơn tĩnh điện
 • Dây thả bằng thép bọc cách điện
 • Chóa đèn bằng pha lê thiết kế họa tiết

Đèn chùm pha lê 9016-15, 9016-6

Liên hệ
 • Đèn chùm pha lê: A589-10+5B, A589-6B, A589-1, A589-2, A588-1, A583-2
 • Kích thước:  Ø950×1000 mm, Ø650×1000 mm
 • Bóng led
 • Bảo hành 12 tháng
 • Thân đèn bằng hợp kim cao cấp chống rỉ, sơn tĩnh điện
 • Dây thả bằng thép bọc cách điện
 • Chóa đèn bằng pha lê thiết kế họa tiết

Đèn chùm pha lê 9019-8+4, 9019-6

Liên hệ
 • Đèn chùm pha lê: 9019-8+4, 9019-6
 • Kích thước: Ø950×560 mm, Ø700×510 mm
 • Bóng led
 • Bảo hành 12 tháng
 • Thân đèn bằng hợp kim cao cấp chống rỉ, sơn tĩnh điện
 • Dây thả bằng thép bọc cách điện
 • Chóa đèn bằng pha lê thiết kế họa tiết

Đèn chùm pha lê 9020-15, 9020-8, 9020-6

Liên hệ
 • Đèn chùm pha lê: 9020-15, 9020-8, 9020-6
 • Kích thước: Ø900×1000 mm, Ø650×1000 mm, Ø550×1000 mm
 • Bóng led
 • Bảo hành 12 tháng
 • Thân đèn bằng hợp kim cao cấp chống rỉ, sơn tĩnh điện
 • Dây thả bằng thép bọc cách điện
 • Chóa đèn bằng pha lê thiết kế họa tiết

Đèn chùm pha lê 9032-12, 9032-6

Liên hệ
 • Đèn chùm pha lê: 9032-12, 9032-6
 • Kích thước: Ø900×1000 mm, Ø700×1000 mm
 • Bóng led
 • Bảo hành 12 tháng
 • Thân đèn bằng hợp kim cao cấp chống rỉ, sơn tĩnh điện
 • Dây thả bằng thép bọc cách điện
 • Chóa đèn bằng pha lê thiết kế họa tiết

Đèn chùm pha lê 9301-8+4, 9301-6+3

Liên hệ
 • Đèn chùm pha lê: 9301-8+4, 9301-6+3
 • Kích thước: Ø860×470 mm, Ø730×470 mm
 • Bóng led
 • Bảo hành 12 tháng
 • Thân đèn bằng hợp kim cao cấp chống rỉ, sơn tĩnh điện
 • Dây thả bằng thép bọc cách điện
 • Chóa đèn bằng pha lê thiết kế họa tiết

Đèn chùm pha lê 9322-8+4, 9322-6+3

Liên hệ
 • Đèn chùm pha lê: 9322-8+4, 9322-6+3
 • Kích thước: Ø810×490 mm, Ø670×490 mm
 • Bóng led
 • Bảo hành 12 tháng
 • Thân đèn bằng hợp kim cao cấp chống rỉ, sơn tĩnh điện
 • Dây thả bằng thép bọc cách điện
 • Chóa đèn bằng pha lê thiết kế họa tiết

Đèn chùm pha lê 9388-8+4, 9388-6

Liên hệ
 • Đèn chùm pha lê: 9388-8+4, 9388-6
 • Kích thước: Ø960×460 mm, Ø730×400 mm
 • Bóng led
 • Bảo hành 12 tháng
 • Thân đèn bằng hợp kim cao cấp chống rỉ, sơn tĩnh điện
 • Dây thả bằng thép bọc cách điện
 • Chóa đèn bằng pha lê thiết kế họa tiết

Đèn chùm pha lê 9399-8+4, 9399-6

Liên hệ
 • Đèn chùm pha lê:  9399-8+4, 9399-6
 • Kích thước: Ø920×540 mm, Ø700×510 mm
 • Bóng led
 • Bảo hành 12 tháng
 • Thân đèn bằng hợp kim cao cấp chống rỉ, sơn tĩnh điện
 • Dây thả bằng thép bọc cách điện
 • Chóa đèn bằng pha lê thiết kế họa tiết

Đèn Chùm Pha Lê Nến 9068-15, 9068-8, 9068-6

Liên hệ
 • Đèn chùm pha lê Nến:  9068-15, 9068-8, 9068-6
 • Kích thước: Ø1050×1000 mm, Ø850x1000mm, Ø650×1000 mm
 • Bóng led
 • Bảo hành 12 tháng
 • Thân đèn bằng hợp kim cao cấp chống rỉ, sơn tĩnh điện
 • Dây thả bằng thép bọc cách điện
 • Chóa đèn bằng pha lê thiết kế họa tiết

Đèn Chùm Pha Lê Nến 9070-12, 9070-8, 9070-6

Liên hệ
 • Đèn chùm pha lê Nến: 9070-12, 9070-8, 9070-6
 • Kích thước: Ø900×1000 mm, Ø850x1000mm, Ø650×1000 mm
 • Bóng led đuôi E14
 • Bảo hành 12 tháng
 • Thân đèn bằng hợp kim cao cấp chống rỉ, sơn tĩnh điện
 • Dây thả bằng thép bọc cách điện
 • Chóa đèn bằng pha lê thiết kế họa tiết

Đèn Chùm pha lê nến 5889-15, 5889-8

Liên hệ
 • Đèn chùm pha lê: 5889-15, 5889-8
 • Kích thước: Ø1000×1000 mm, Ø800×1000 mm
 • Bóng led đuôi E14
 • Bảo hành 12 tháng
 • Thân đèn bằng hợp kim cao cấp chống rỉ, sơn tĩnh điện
 • Dây thả bằng thép bọc cách điện
 • Chóa đèn bằng pha lê thiết kế họa tiết
Công trình đã thi công
Tin tức mới
ĐÈN LED ÂM TRẦN MUA Ở ĐÂU ? ĐÈN ÂM TRẦN NÀO TỐT NHẤT HIỆN NAY

ĐÈN LED ÂM TRẦN MUA Ở ĐÂU ? ĐÈN ÂM TRẦN NÀO TỐT NHẤT HIỆN NAY

06/05/2021
chính vì thế chúng ta cần chọn ra một thương hiệu đèn led âm trần có giá cả phù hợp và chất lượng luôn đặt lên hàng đầu. Ngoài ra chúng ta nên chọn các thương hiệu có tên tuổi, đã được người tiêu dùng sử dụng nhiều. như đèn led nam châm giá rẻ âm trần Philips, đèn led âm trần Panasonic, đèn led âm trần SAT, đèn led âm trần Cosmos, đèn led âm trần Newstart, đèn led âm trần Vinaled, đèn led âm trần KingLed, đèn led âm trần Rạng Đông……. Ngoài ra còn có một số thương hiệu đèn led âm trần khác.
CÁC LOẠI ĐÈN LED THÍCH HỢP CHIẾU SÁNG PHÒNG KHÁCH

CÁC LOẠI ĐÈN LED THÍCH HỢP CHIẾU SÁNG PHÒNG KHÁCH

18/06/2019
Tính đặc biệt của phòng khách là không gian sinh hoạt chung của tất cả thành viên trong nhà, mọi người có thể cùng nhau trò chuyện, xem phim ở căn phòng này.Trong đó ánh sáng xung quanh hay còn gọi là ánh sáng chung là kiểu ánh sáng dịu nhẹ vừa đủ chiếu sáng phòng khách mà không gây chói cho thị giác chúng ta.
Đèn Đường Dùng Phổ Biến Trong Đời Sống Tại Việt Nam

Đèn Đường Dùng Phổ Biến Trong Đời Sống Tại Việt Nam

18/06/2019
Ứng dụng đèn đường led chiếu sáng về đường phố, đường nông thôn, sân vườn, công viên. Dường như đèn đường là một phần không thể thiếu trong cuộc sống, đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ ánh sáng cho người tham gia giao thông trên đường phố.
Tiêu chuẩn IP là gì ? ý nghĩa?

Tiêu chuẩn IP là gì ? ý nghĩa?

18/06/2019
Chỉ số IP là tiêu chuẩn chống nước chống bụi khi sử dụng đèn ngoài trời, Theo tiêu chuẩn của các nhà sản xuất nói lên sự an toàn cũng chất lượng của sản phẩm khi sử dụng ngoài trời
Các Loại Đèn Pha Chiếu Sáng Sân Bóng Đá

Các Loại Đèn Pha Chiếu Sáng Sân Bóng Đá

18/06/2019
Hệ thống chiếu sáng cho các sân bóng đá, sân golf , sân tennis... là một phần không thể thiếu nhất là về ban đêm. Công việc tập trung vào ban ngày nên mọi người có thể giải trí vào ban đêm, nên hệ thống chiếu sáng cho các sân là một phần rất quan trọng.
Tiết kiệm chi phí

Tiết kiệm chi phí

Sử dụng đèn led là tiết kiệm một chi phí, tiết kiệm điện, tăng thu nhập cá nhân, tổ chức, công ty...
Sản phẩm chât lượng

Sản phẩm chât lượng

Đèn led chất lượng mang lại sự yên tâm, bền bĩ, thẩm mỹ cho người người tiêu dùng.
Bảo hành lâu dài

Bảo hành lâu dài

Chế độ bảo hành từ 24 tháng đến 5 năm, khẳng định sự chất lượng, chế độ hậu mãi tốt về sau
Tư vấn nhiệt tình

Tư vấn nhiệt tình

Hỗ trợ giải đáp thắc mắc tận tình, tư vấn các loại đèn mới một cách chuyên nghiệp

Liên hệ đặt hàng tại đây

Đăng ký email của bạn để nhận thông tin cập nhật về các dịch vụ của chúng tôi
0974776053 - 0974776053
Zalo